ochrona sygnalistów

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to spółka doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko rozumianym wsparciem sektora prywatnego i publicznego w sferze bezpieczeństwa. Działamy w granicach całej Polski od 2019 roku świadcząc usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi obszary bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi zaletami są wiedza i praktyka oparte na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji oraz wieloletniej pracy

W zakresie usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
whistleblowing, którym zajmujemy się profesjonalnie od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny ciąg obowiązków, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń, które zapewnią tajność tożsamości sygnalisty,
2) przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania raportów od sygnalistów w terminie jednego tygodnia od ich otrzymania,
4) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie jasnych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do odpowiednich organów.